Административен екип

Георги Стоилов

Основател на Театрална формация "Мелпомена"

Светлин Георгиев Стоилов

Директор на Театрална формация"Мелпомена" от 2007г.

 

Боряна Димитрова-Неова

Връзки с обществеността на Театрална формация"Мелпомена" от 2012г.


 

Актьори, които допринасят или са допринесли за развитието на театъра през годините.